Luksuzni doživljaji
Vaše savršeno putovanje

Uvjeti putovanja

ČLANAK 1. OPĆE ODREDBE 

Ovdje objavljeni opći uvjeti o pružanju turističkih usluga sastavni su dio Ugovora, odnosno vouchera za usluge koji su sklopljeni između turističke agencije PERMANSIO TOURS, Permansio d.o.o. za usluge i turistička agencija, Selčinska 15, Sesvete 10360, Zagreb (u daljnjem tekstu: Agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: Naručitelj). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju organizatora putovanja i Naručitelja na poštivanje istih ukoliko u Ugovoru nije definirano drugačije. 

Permansio d.o.o. za usluge i turistička agencija (Agencija) ovlaštena je za: 

1.1. organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana 

1.2. omogućavanje kupnje putovanja u povezanom putnom aranžmanu 

1.3. organiziranje, prodaja i provedba izleta 

1.4. posredovanje u prodaji paket-aranžmana 

1.5. posredovanje u prodaji izleta 

1.6. prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga 

1.7. prodaja, posredovanje i rezervacija usluga prijevoza 

1.8. organiziranje, prodaja i provedba usluga turističkog transfera 

1.9. prodaja, posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima turističke ponude 

1.10. prodaja, posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera) 

1.11. zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija 

1.12. organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom turizmu 

1.13. prihvat i ispraćaj gostiju te ostala asistencija gostima za vrijeme boravka, izdavanje računa, naplata, obračun i uplate boravišne pristojbe i drugih pristojbi, vođenje popisa gostiju, prijava boravka i vođenja drugih evidencija temeljem posebnih propisa, a u ime i za račun pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i/ili poljoprivrednom gospodarstvu 

1.14. organiziranje i obavljanje usluga vezanih uz održavanje i čišćenje smještajnih objekata pružatelja ugostiteljskih usluga čiju uslugu posreduju 

1.15. posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju Naručitelja i prtljage 

1.16. pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude 

1.17. prodaja, posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr. 

1.18. prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i slično) 

1.19. pružanje usluga u vezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima 

1.20. prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car, rent-a-scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent-a-boat) 

1.21. agencijsko-pomorske usluge za prihvat i otpremu jahti i brodica sukladno posebnim propisima. Potvrdom rezervacije i uplatom dogovorenog iznosa za određenu uslugu, Naručitelj potvrđuje svoju suglasnost sa svim dolje navedenim uvjetima. 

ČLANAK 2. SADRŽAJ PONUDE 

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana, konzumiranje sadržaja minibara, dodatnih hotelskih uluga itd.) Naručitelj plaća sam. Cijene aranžmana objavljene su u eurima i obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a (Hrvatske narodne banke) na dan plaćanja. Agencija može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do neke od navedenih situacije: promjene tečajeva valuta, promjene naknada za prijevoznika ili hotelijera, promjena cijene ulaznica za aktivnosti, promjena cijena pružatelja hrane i pića, odnosno povećanje troškova goriva. Naručitelj je dužan prihvatiti povećanje ugovornih cijena do 10%. Ako dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu od više od 10%, Naručitelj ima pravo odustati od dogovora, ali to podnijeti u pisanom obliku Agenciji u roku od 2 dana od primitka obavijesti. U slučaju povlačenja iz aranžmana Naručitelj nema pravo na naknadu štete. U slučaju avio karata i avionskih naknada, predmet je moguće promijeniti do dana izdavanja zrakoplovnih karata. U slučaju povećanja naknada za zrakoplov, Naručitelj je dužan snositi troškove razlike u cijeni.

 Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i potvrđenim na dan rezervacije, te prema opisu i vremenu putovanja potvrđenom u rezervaciji. Agencija jamči isto osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti ili spriječiti. Pod višom silom i izvanrednim okolnostima razumije se: smrt, iznenadna bolest ili nesreća s teškom tjelesnom ozljedom gosta ili člana njegove uže obitelji; rat; štrajk; terorističke akcije; prirodne katastrofe i virusne pandemije; ograničenja koja izdaju vlasti i kašnjenja svih prijevoznih sredstava. Agencija nije obvezna pružati usluge koje nisu u skladu s ovim Općim uvjetima. 

 ČLANAK 3: POSEBNE PONUDE 

U slučaju loše prodaje aranžmana, Agencija zadržava pravo na sniženje cijena i primjenu posebnih marketinških akcija radi lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su platili cjelokupni aranžman nemaju pravo na povrat razlike u cijeni aranžmana. 

 ČLANAK 4: KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA 

Organizacija privatnog cestovnog prijevoza zasebno ili kao dio paket aranžmana odvijati će se na razini dogovorene usluge, sa profesionalnim vozačima te urednim, neoštećenim i tehnički ispravnim vozilima. Vozilo za potrebe putovanja će biti osigurano u točno dogovoreno vrijeme na točno dogovorenom mjestu. Prijevoz će biti obavljen ugodno i sigurno, a u slučaju kvara na vozilu isto će Agencija otkloniti o svom trošku i osigurati zamjensko vozilo jednake kvalitete u svrhu izvršenja usluge do krajnje dogovorene destinacije. Svi će prijevozi biti organizirani u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. 

Usluge organizacije aktivnosti, rezerviranja ulaznica za pojedine atrakcije te organizacija stručnog vođenja na zaštićenim lokalitetima Agencija će izvršiti prema pismenom odnosno usmenom dogovoru sa Naručiteljom. 

Usluge organizacije odnosno posredovanja u pružanju smještaja biti će izvršene u skladu sa pismenom odnosno usmenom dogovoru sa Naručiteljom. Smještajna jedinica mora udovoljavati svim uvjetima razvrstavanja i kategorijzacije ugostiteljskih i turističkih objekata, objekata u domaćinstvu i objekata na OPG-u. Ponuđeni smještajni kapaciteti u okviru programa opisani su prema službenoj kategorizaciji predmeta zemlje važećem u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, udobnost i druge usluge koje nude hoteli, apartmani, vile su pod nadzorom lokalnog turističkog menadžmenta, a standardi smještaja su internacionalno različiti i nisu usporedivi. 

 Agencija nije odgovorna za usmene ili pisane informacije koje nisu u skladu s opisom usluga i sadržajima u objavljenim programima, koje je pribavila treća strana. 

ČLANAK 5: SMJEŠTAJ U SOBAMA / APARTMANIMA 

Raspored soba / apartmana određuje recepcija u mjestu boravka, ako je moguće, organizator će pokušati ispuniti zahtjev Naručitelja (udobnost, orijentacija sobe, kat, itd.) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ovisno o raspoloživim smještajnim kapacitetima mjesta u kojem gost želi boraviti Agencija će mu predložiti smještajnu jedinicu koja najviše udovoljava traženim karakteristikama po tržišnoj cijeni. Pri rezervaciji smještaja, politici otkaza rezervacije, vremenu prijave u odabranu smještajnu jedinicu te odjave iz iste primjenjuju se isključivo uvjeti krajnjeg ponuđača odnosno hotela, apartmana te vile. Agencija je dužna informirati Naručitelja o svim pravilima, regulacijama, uzancama, restrikcijama, dodatnim doplatama kako bi njegov boravak tijekom putovanja bio što ugodniji. 

Boravak kućnih ljubimaca dopušten je u pojedinačnim slučajevima uz možebitnu doplatu. 

 ČLANAK 6: REZERVACIJE I PLAĆANJE 

Rezervaciju usluga Agencije moguće je izvršiti telefonom, online i e-mailom. Naručitelj je dužan pružiti sve točne podatke potrebne za postupak rezervacije. Potvrđivanjem rezervacije, potpisivanjem ugovora, vouchera ili obrasca za rezervaciju (offline) i online plaćanja, Naručitelj potvrđuje da je u potpunosti svjestan ovih Općih uvjeta i da ih prihvaća. 

Prilikom rezervacija do vrijednosti od 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna) koje uključuju prijevoz, taxi prijevoz, turističke transfere, najam vozila s vozačem, jednodnevne izlete, rezervacije usluga turističkog vodiča, te usluga za prihvat i otpremu jahti i brodica, naplaćuje se nepovratni depozit od 20% navedene cijene za usluge prijevoza, a cjelokupan iznos rezervacije mora se izvršiti najmanje 48 sati prije početka pružanja usluge. Ukoliko iznos nije uplaćen u dogovornom roku rezervacija će se smatrati otkazanom. 

 Prilikom rezevacija do vrijednosti od 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna) koje uključuju paket aranžmane, kupnje putovanja u povezanom putnom aranžmanu, rezervaciju ugostiteljskih usluga, rezervaciju usluga u posebnim oblicima turističke ponude, turističkih usluga u kongresnom turizmu, prodaju, posredovanje i rezervaciju ulaznica, uslugu iznajmljivanja vozila, letjelica i plovnih objekata, te organizaciju protokola sa više koordiniranih vozila potrebno je uplatiti depozit odnosno, nepovratni dio od 50% ukupnog iznosa, a ostalih 50% ukupnog iznosa mora biti uplaćen najkasnije 5 (pet) dana prije početka pružanja usluge. Nedospjelo plaćanje ostatka vrijednosti od 50% 5 (pet) dana prije početka pružanja usluge smatrat će se otkazanom rezervacijom. 

Prilikom rezervacija navedenih usluga čija ukupna vrijednost prelazi 50.000,00 kn (pedeset tisuća kuna) plaćanje se vrši isključivo 100% avansno odmah prilikom rezervacije, a naknadni otkaz rezervacije od strane Naručitelja se naplaćuje 50% od ukupne rezervacije. 

Plaćanje se može izvršiti u Hrvatskoj ili iz inozemstva na sljedeće načine: 

1. Online plaćanje kreditnom karticom - Visa, MasterCard, Maestro, American Express 

* naknadu za plaćanje kreditnom karticom plaća naručitelj 3,5% na ukupni iznos 

2. Plaćanje gotovinom u Hrvatskoj 

3. Plaćanje bankovnim prijenosom 

 * naknadu za bankovne transakcije plaća Naručitelj 

Ako Naručitelj ne koristi točne i istinite podatke, odgovoran je za sve troškove ili posljedice koje proizlaze iz pogrešnih podataka. Kod eventualne promjene imena Naručitelja, on je dužan o nastaloj promjeni informirati Agenciju. 

 ČLANAK 7: NAŠE PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ 

U skladu s Općim uvjetima Agencija zadržava pravo izmjene rezervacija u slučaju izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Ovisno o razlogu promjene ili otkaza, Agencija obaviještava Naručitelja o nastalim promjenama te u najkraćem mogućem roku pokušava pronaći prikladnu alternativnu uslugu koja udovoljava standardu i cijeni usluge koja je već plaćena. Ako ne postoji odgovarajuća alternativa, Agencija osigurava puni povrat uplaćenog iznosa. 

U slučaju otkaza rezervacije od strane Agencije, Naručitelj nema pravo zahtjevati dodatnu naknadu štete. 

 ČLANAK 8: NAŠE OBVEZE 

Agencija je dužna pružati usluge i brinuti se o načinu na koji se one izvršavaju. Agencija je dužna voditi brigu o izboru partnera i pružatelja dodatnih usluga, obraćajući pažnju na dobre poslovne ljude te brinuti se o pravima i interesima Naručitelja u skladu s dobrim navikama u turizmu. Agencija će ispuniti gore navedene obveze, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti (članak 2). Ako je moguće, Agencija će ponudit rješenje za zamjenu u takvim slučajevima. 

Agencija nije obvezna pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Agencija nije odgovorna za moguće pogreške u tisku. 

 ČLANAK 9: PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZIVANJE 

Ako Naručitelj želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismenim putem (e-mailom ili poštom). Agencija će odobriti promjenu samo ukoliko je to moguće. Promjena rezervacije podrazumijeva: promjenu broja gostiju; promjenu korisnika usluge; promjenu smještajnog objekta; promjenu aktivnosti za vrijeme trajanja ture/izleta; promjenu datuma usluge; promjenu prijevoznog sredstva; promjenu mjesta dolaska i početka ture; promjenu mjesta odlaska i kraja ture. 

Ukoliko postoji mogućnost promjene rezervacije bez dodatnih troškova, promjena će se izvršiti bez dodatne naplate. Ako promjena rezervacije zahtijeva dodatne troškove, ti troškovi se dodatno naplaćuju uz prethodnu najavu. U slučaju da Naručitelj ne prihvaća dodatne troškove uzrokovane promjenom rezervacije ili ako promjena rezervacije nije moguća, a Naručitelj iz tog razloga otkazuje rezervaciju primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije prema članku 6. ovih Općih uvjeta. 

U slučaju otkaza zbog iznimnih okolnosti (članak 2, ovih Uvjeta) Naručitelj je dužan dostaviti pisani dokument izdan od ovlaštene institucije. Agencija će provjeriti autentičnost dokumenta, i samo ako je dokument autentiča Naručitelj će imati pravo na povrat cjelokupnog iznosa, umanjenog za sve unaprijed plaćene stavke i rezervacije a koje su bile neophodne za rezervaciju, a uplaćena je od strane Agencije trećim osobama. 

Kod rezervacija kreditnom karticom, povrat će se izvršiti na kreditnu karticu. Agencija je obvezna vratiti iznos za otkazanu rezervaciju u roku od 15 dana od primitka pisane isprave koju je izdala nadležna institucija u slučaju izvanrednih okolnosti. 

 Ako Naručitelj koji otkaže rezerviranu i plaćenu uslugu pronađe novog korisnika za tu uslugu, samo će stvarni novonastali troškovi dogovorene promjene biti naplaćeni. Novi Naručitelj prihvaća sve obveze i prava iz ovih Uvjeta i odredbi. 

Za otkaz rezervacije prijevoza u iznosu manjem od 50.000,00 kn – više od 48 sati prije početka izvršenja usluge 20%  od ukupne vrijednosti za rezervacije 

Otkaz rezervacije prijevoza u iznosu manjem od 50.000,00 kn – manje od 48 sati prije početka izvršenja usluge 100%  od ukupne vrijednosti za rezervacije

Za otkaz rezervacije prijevoza u iznosu većem od 50.000,00 kn – više od 5 dana prije početka izvršenja usluge 50%  od ukupne vrijednosti za rezervacije 

Otkaz rezervacije prijevoza u iznosu većem od 50.000,00 kn – manje od 5 dana prije početka izvršenja usluge 100%  od ukupne vrijednosti za rezervacije

ČLANAK 10: OBVEZE NARUČITELJA 

Naručitelj je dužan platiti dogovoreni iznos u skladu sa ovim uvjetima korištenja. Naručitelj mora imati valjane putne isprave, poštivati carinske i vizne propise zemlje u kojoj se odredište nalazi i zemlje kroz koje se prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane Naručitelja, sve formirane troškove snosi sam počinitelj. 

 Naručitelj je odgovoran za štetu koju je prouzročio, posebno za štetu koja je nastala zbog kršenja ugovora i ovih Općih uvjeta. Naručitelj je odgovoran za štetu u prijevoznim sredstvima koja je nastala njezinim neadekvatnim korištenjem. Kod korištenja hotelskog ili privatnog smještaja potrebno je poštivati kućni red i uzance ponašanja. 

 Naručitelj osobne podatke daje dobrovoljno. U procesu realizacije potrebnih usluga potrebni su osobni podaci Naručitelja. Isto će se koristiti za daljnju interakcijsku komunikaciju. Osobni podaci o putnicima čuvaju se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i pohranjivanja osobnih podataka. 

Prema važećem zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske Naručitelj je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem smještaja. Troškove eventualnog gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi sam Naručitelj. Agencijski predstavnik ili pratitelj će biti od pomoći, s naglaskom da se ostatak programa događa nesmetano. 

U slučaju putovanja sa kućnim ljubimcem, Naručitelj je obvezan unaprijed najaviti broj kućnih ljubimaca koji dolaze, vrstu i veličinu. Naručitelj je dužnan imati prikladnu prijevoznu opremu za svoje kućne ljubimce. 

 ČLANAK 11: OSTVARIVANJE PRIGOVORA 

Agencija nije odgovorna za oštećenu, izgubljenu ili ukradenu prtljagu ili bilo kakve dragocjenosti u smještaju. Izgubljena ili ukradena prtljaga ili dragocjenosti prijavljuju se davatelju usluga i policiji. 

Naručitelj ima pravo na reklamaciju za plaćene usluge koje nisu izvršene. Ako Naručitelj nije zadovoljan uslugom, može podnijeti pritužbu pisanim putem ili putem e-pošte. 

Postupak reklamacije: 

• Naručitelj je dužan prijaviti prigovor vodiču ili davatelju usluga po dolasku 

• Ako je razlog za reklamaciju nastao za vrijeme izvršenja paket aranžmana, Naručitelj je dužan prijaviti na licu mjesta 

• Naručitelj je dužan surađivati s pružateljem usluga i našim vodičem u namjeri da uklonite uzroke reklamacije u vrijeme kada oni nastanu ukoliko je moguće 

• Ako Naručitelj prihvaća predloženo rješenje koje odgovara usluzi pruženoj na licu mjesta, Agencija nije dužna uzeti u obzir dodatne pritužbe 

• Ako se problem ne riješi na licu mjesta nakon intervencije, Naručitelj je dužan Agenciji zajedno s popratnom dokumentacijom i fotografijama podnijeti pisani prigovor putem e-maila: info@permansio.hr ili putem pošte: PERMANSIO TOURS - Permansio d.o.o. za usluge i turistička agencija, Selčinska 15, Sesvete 10360, Zagreb, Hrvatska. 

Agencija i njeni dobavljači zadržavaju pravo na reklamaciju ako smatraju da je učinjena bilo kakva šteta na pokretninama i nekretninama. Potvrdom rezervacije Naručitelj prihvaća plaćanje štete na licu mjesta. 

ČLANAK 12: KLEVETA

Agencija svoj ugled gradi na pružanju visoko kvalitetne usluge svojim klijentima. Za eventualne reklamacije na pružene usluge protokol nalaže da ih je potrebno prijaviti na licu mjesta po nastanku događaja kako bi ih odgovorne osobe uklonile što je prije moguće te kako se ne bi dugoročno narušavalo cjelokupno iskustvo klijenta. Ovisno o smanjenoj vrijednosti iskustva putnika prouzrokovanoj potencijalnim neželjenim događajem, Agencija će putnicima/ klijentima ponuditi zadovoljštinu u vidu koji smatra prikladnim.

Sve naknadne prigovore, i izrazito loše komentare na javnom internet prostoru koji nisu prijavljeni na licu mjesta odgovornoj osobi Agencija neće uzeti i obzir i smatrati će ih klevetom, odnosno iznošenjem neistina sa ciljem narušavanja ugleda i ostvarivanjem osobnog probitka na uštrb Agencije.

Iznošenje neistina odnosno kleveta je sukladno Zakonu Republike Hrvatske kažnjivo te će pojedinac odnosno takva osoba biti podložna Kaznenom zakonu i Republike Hrvatske.

Temeljne vrijednosti na kojima Agencija gradi svoj ugled su: točnost, uglađenost, pristojnost, pažljivost, obrazovanost, elokventnost, poznavanje engleskog jezika, usmjerenost na klijente. Svjesno i namjerno nagrđivanje istih podložno je potraživanjima za financijsku naknadu u iznosu izgubljene dobiti izračunate na prosjeku prihoda 3 uzastopne godine.

ČLANAK 13: SIGURNOST OSOBNIH INFORMACIJA NARUČITELJA

Osobni podaci Naručitelja potrebni su za obradu zatražene usluge. Osobni podaci Naručitelja koji se Agenciji daju slobodnom voljom koristit će se za komunikaciju između Naručitelja i Agencije. Agencija se obvezuje da se osobni podaci neće davati trećoj strani, osim u svrhu izvršenja tražene usluge.

ČLANAK 14: OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju turističkih usluga, Agencija je dužna ponuditi "paket" putno osiguranje koje se sastoji od: zdravstvenog osiguranja u inozemstvu, osiguranja od posljedica nezgode, osiguranja prtljage i osiguranja od otkaza putovanja. 

Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja ugovora i nije ga moguće naknadno platiti. Premija osiguranja obračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, prema cjeniku društva za osiguranje. Otkaz u slučaju nastupanja nepredvidive okolnosti definirane su člankom 2 ovog ugovora. 

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi uvjeti podrazumjeva se da je Naručitelju ponuđeno dodatno osiguranje iz paketa putnog osiguranja. 

Agencija preporučuje da Naručitelj dođe na svoj odmor u potpunosti osiguran i da su sve aktivnosti koje će Naručitelj obavljati pokrivene takvim osiguranjem. 

ČLANAK 15: PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA / TUROPERATORA

Za sve aranžmane u kojima je Agencija glavni organizator primjenjuju se ovi Opći uvjeti, osim gdje je PERMANSIO TOURS agent a ne organizator putovanja. Za takve aranžmane u ugovoru bit će navedeni odgovorni organizator i opći uvjeti koji se primjenjuju na ovo putovanje. Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. 

ČLANAK 16: ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ugovora koji Naručitelj sklapa s ovlaštenom putničkom agencijom za čije se usluge Naručitelj odlučio. Uz plaćanje avansa, Naručitelj u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je ovaj ugovor važeći i bez potpisa Naručitelja. U ovom izdanju uvjeti će stupiti na snagu 19. Studenog 2020. godine i isključuju sva prethodna izdanja.